Forbairt na Dromoda Teo

Community | Community Development Organisations/Associations (e.g. Rural Development Groups, Community Councils)
Ionad na Dromoda, Cillín Liath, Maistir Gaoithe, Cill Áirne, Co. Chiarraí | 0669474782 | maistirgaoithe@eircom.net

http://www.dromid.ie
Forbairt na Dromoda Cillín Liath, Máistir Gaoithe, Cill Áirne, Co Chiarraí A Community Development Company established to develop the Dromid Gaeltacht Area which is located in a Clár area of servere disadvantage. Ráiteas Misin / Mission Statement Tá sé mar aidhm againn i bhForbairt na Dromoda Teo, an Ghaeilge a chur chun cinn, áisitheoireacht a dhéanamh do fhéin fhorbairt an phobail agus sa t-slí sin, caidreamh fiontrach, cuaramach agus cuimsitheach a chur ar bun. Chomh maith leis sin, tá sé ar intinn againn na háiseanna atá riachtanach d’fhostaíocht agus caitheamh aimsire a chur ar fáil. We in Forbairt na Dromoda Teo aim to promote the Irish Language and facilitate everybody in our community to develop an innovative, caring and inclusive society. We also aim to provide the facilities needed for both employment and recreational needs. Halla Pobail / Community Hall 3 Aonad Fiontríochta- 3 Enterprise units An Brú/ Community Hostel Work on this phase started in October 1996 and was completed in April 2001 Oscailte go hoifigiúil 31/05/2001 ag an Uachtaráin Máire Mhic Giolla Íosa Officially Opened by the President Mary McAleese The project was undertaken to enhance a sense of place and to address the desire of the Community to cater for the lack of: Community Facilities Employment Accommodation Thosaigh an tionscnamh seo chun bród a spreagadh sna daoine áitiúla ina n-áit féinigh agus chun seirbhísí agus áiseanna a chur ar fáil dóibh: Aiseanna Poiblí Fostaíocht Lóistín Childcare Services: Crèche Naíonra Séirbhís tar éis Scoile Campaí Samhraidh Ritheadh campaí samhraidh don chéad uair sa bhliain 2007 agus bhí siad go hiontach – d’fhreastal 39 páistí orthu agus tá siad ann go foill Crèche Pre – School After-school Service Summer Camps There is an average of 30 local children attending the facility weekly across the three services. Services for our Elderly: We have six houses in place fi


Please advise and change or updates to this listing to info@kerryppn.ie