Category: Featured @ga

Read More

Community Recognition Fund

Our Rural Future – Minister Humphreys and Minister Joe O’Brien launch the €50 million Community Recognition Fund Major initiative to support communities that have welcomed people from Ukraine and other countries Funding for sports clubs, community organisations, transport infrastructure and local groups Every local authority in the country to benefit Minister for Rural and Community … Continued

Read More

Kerry County Council Support Fund 2023

To Kerry PPN groups, Please find attached the information that we have just received with regards to the launch and details of  Kerry County Council Support Fund 2023 that has been launched by Cathaoirleach of Kerry County Council, Cllr. John Francis Flynn and the Chief Executive of Kerry County Council, Moira Murrell on Friday 06th  January, 2023. … Continued

Read More

Community Gardens

In recent months Community Gardens Ireland presented to an Oireachtas Committee on the huge benefits that come from community growing spaces in Ireland, and how changes are needed to help more communities in Ireland grow their own produce. In September we will be meeting with Minister Peter Burke and Minister Malcolm Noonan about this. We will be asking … Continued

Read More

Plean Chomhphobal agus Eacnamaíochta Áitiúil Chontae Chiarraí

plean comhtháite chun forbairt na gContae Chiarraí ó Is é an Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil Eacnamaíochta , Pobail , Cultúrtha , Spóirt agus peirspictíocht Áineas ó 2015 go 2021. Beidh an plean seo a úsáid ról an Rialtais Áitiúil , Gníomhaireachtaí Stáit chun díriú , Earnáil Pobail, Grúpaí Forbartha Áitiúla agus comhlachtaí eile a … Continued

Read More

IPB Mórtas Ceantair 2016

Is IPB Mórtas Ceantair comórtas uile-Éireann , atá dírithe ar fheabhsúcháin ag pobail áitiúla chun mórtas cathartha ina gceantar . Tá an comórtas dírithe ar dhaoine ag teacht le chéile chun cruth , athrú agus taitneamh a bhaint as gach rud atá maith ina gceantar . Tá sé óstáil ag Comhoibriú Éireann faoina gClár na … Continued

Read More

Contae a Age Chiarraí

Tá tús curtha Co. Chiarraí a turas i dtreo a bheith ina Thacaíonn le Daoine Breacaosta Chontae agus tá sé thar a bheith sásta a bheith ag teacht isteach contaetha agus cathracha a bhí páirteach i dtionscnamh seo eile . Thar na míonna atá amach romhainn beidh comhairliúchán agus feasacht ar fud an ardú an … Continued