Category: Featured @ga

Read More

Summer Stars ⭐️

The Kerry Library Summer Stars reading programme 2022 is currently running in all 9 libraries and 2 Mobile Library services – and will continue until 31 August. In addition to encouraging a love of reading, there will also be fun activities and local competitions to engage children during the summer holidays, including weekly library competitions, … Continued

Read More
Kerry Community Awards

Kerry Community Awards 2022

The Awards are open to all VOLUNTARY groups in County Kerry. If you are proud of your group and what it has achieved over the past month/years why not tell the judges about it.   There are twenty prizes for the finalists from €500 to €1000 and the overall winner gets an additional €1500. It … Continued

Read More

Kerry Ukraine Sports Appeal

Kerry’s Ukraine Sports Appeal   Kerry is continuing to welcome large numbers of Ukrainian refugees fleeing the terrible situation in their home country. We want to build on the warm welcome the people of Kerry have given to the Ukrainian people and help to integrate them into our communities.   As Kerry Recreation & Sports … Continued

Read More

Plean Chomhphobal agus Eacnamaíochta Áitiúil Chontae Chiarraí

plean comhtháite chun forbairt na gContae Chiarraí ó Is é an Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil Eacnamaíochta , Pobail , Cultúrtha , Spóirt agus peirspictíocht Áineas ó 2015 go 2021. Beidh an plean seo a úsáid ról an Rialtais Áitiúil , Gníomhaireachtaí Stáit chun díriú , Earnáil Pobail, Grúpaí Forbartha Áitiúla agus comhlachtaí eile a … Continued

Read More

IPB Mórtas Ceantair 2016

Is IPB Mórtas Ceantair comórtas uile-Éireann , atá dírithe ar fheabhsúcháin ag pobail áitiúla chun mórtas cathartha ina gceantar . Tá an comórtas dírithe ar dhaoine ag teacht le chéile chun cruth , athrú agus taitneamh a bhaint as gach rud atá maith ina gceantar . Tá sé óstáil ag Comhoibriú Éireann faoina gClár na … Continued

Read More

Contae a Age Chiarraí

Tá tús curtha Co. Chiarraí a turas i dtreo a bheith ina Thacaíonn le Daoine Breacaosta Chontae agus tá sé thar a bheith sásta a bheith ag teacht isteach contaetha agus cathracha a bhí páirteach i dtionscnamh seo eile . Thar na míonna atá amach romhainn beidh comhairliúchán agus feasacht ar fud an ardú an … Continued