Conradh na Gaeilge, Craobh Thrá Lí

Community | Irish Language and Gaeltacht Groups/Communities
43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí | 0872901154 | feasta@eircom.net

http://www.feasta.ie
An Ghaeilge a choimeád á labhairt, á léamh agus á scríobh i dTrá Lí agus sa cheantar máguaird. Ciorcal comhrá, léachtanna, ceardlanna agus imeachtaí eile Gaeilge a eagrú.


Please advise and change or updates to this listing to info@kerryppn.ie